Follow Danish Energy Agency

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 – cities, flexibility and pathways to carbon-neutrality (IEA/Norden)

Press release   •   May 25, 2016 00:00 CEST

Invitation til lancering af:

Energistyrelsen inviterer sammen med Nordisk Energiforskning til en præsentation d. 10. juni af de mulige scenarier for energiteknologiudviklingen, der skal til for at skabe et CO2-neutralt samfund i Norden i 2050.

Præsentationen tager udgangspunkt i scenarierne i ’Nordic Energy Technology Perspectives’ (NETP), der er blevet til i et samarbejde mellem de nordiske lande og det Internationale Energiagentur (IEA), som opstiller lignende globale scenarier i deres ’Energy Technology Perspectives’.

Mere effektiv energianvendelse i byer med integrerede løsninger for bygninger og transport samt integrering af en større andel af vedvarende energi i elsystemet er to af de store udfordringer for Norden, ifølge NETP. Teknologiudviklingen går stærkt i disse år, og det giver nye muligheder for at nå klimamålene på en omkostningseffektiv måde. Den nye NETP-2016 rapport viser, hvordan der bedst muligt opnås et CO2-neutralt Norden i 2050.

Mødet finder sted den 10. juni 2016 kl. 11:45 – 15:00 i Energistyrelsens kantine, Amaliegade 44, 1256 København K.

Kom og deltag i mødet om det nordiske energisystem. Få indsigt i nordisk og internationalt analysearbejde på området, og vær med til at præge diskussionen om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kommer i mål med den grønne omstilling.

Program og tilmelding til lanceringen.

Kontaktpersoner: Benjamin Smith/NEF (Benjamin.Smith@nordicenergy.org) eller Jeppe Lundbæk/ENS (jel@ens.dk)  

Program og tilmelding til: Danish launch of Nordic Energy Technology Perspectives 2016